Framgångspodden

Den här texten kommer att behandla ämnet Framgångspodden. Om du vill läsa mer om podcasts eller radio i allmänhet finns det andra texter på den här si

Om Radioteater

Oavsett om du kan allt om radioteater eller inte har någon aning om begreppet radioteater kan du säkert hitta något intressant i den här texten. Det f

Radio för unga

Radion har fortsatt utvecklas som massmedium genom åren och utvecklingen har fortfarande inte avstannat. Men, många tycker fortfarande att radio verka

Reklam i radio

Vem har inte kommit på sig själv med att nynna på reklamslingor från radion? Även om sociala medier har tagit över podiet när det gäller mediebrus är radion fortfarande en…

Radio som medium

Har du någonsin funderat över hur länge radion har använts som massmedium? Vem som uppfann radion som medium? Du kanske själv driver en podcast eller

Historien om radioteknik

I följande text får du veta mer om hur tekniken bakom massmediet radio uppfanns och hur det fungerar. Om du vill läsa mer om radio som massmedium kan

Teknik och radioteater

Du kanske har hört talas om begreppet radioteater i något sammanhang tidigare? Om du har det kanske du har reflekterat över skillnaden mellan att se e

Sveriges Radios julkalender

Sedan 1957 har Sveriges Radio sänt en julkalender varje år. Således var radion det första massmediet som sände den här formen av underhållning för bar

magnetism