Posted in Historia och utveckling

Radio som medium

Radio som medium Posted on 8th augusti 2019

Har du någonsin funderat över hur länge radion har använts som massmedium? Vem som uppfann radion som medium? Du kanske själv driver en podcast eller liknande och vill ha mer fördjupad information? Oavsett anledning så får du i den här texten veta mer om hur radion blev det första stora massmediet.

Vår tids första massmedium

Radion är som det flesta känner till den äldsta formen av massmedium. Redan 1906 sändes det första radioprogrammet. Det var julafton 1906 och programmet bjöd lyssnarna på julhälsningar av olika slag. Det markerar startskottet för den nya tiden med den nya tekniken. Dock skulle det dröja innan radion fanns i alla hem. Till en början förekom radion främst på båtar och i andra former av transporter. Det beror på att transporterna behövde någon form av kommunikationssätt mellan sig och en sambandscentral och/eller andra transporter. Det första programmet som sändes hördes således främst av telegrafister och enstaka andra ur besättningen på ett par fartyg.

Ungefär tjugo år efter händelsen beskriven ovan började radion användas och säljas för kommersiellt bruk. Det började i USA med ett par enstaka stationer och redan 1922 fanns det över 500 stycken radiostationer av olika slag. Till en början fanns det inga regler kring vem som kunde sätta upp en radiomast och/eller driva en radiostation. Således spreds sig ryktet om radion och det ökade antalet stationer snabbt. Till Europa kom radion bara något år senare och det spred sig snabbt här också.

I Sverige startade radiosändningarna via företaget Svenska Radio AB redan 1923, men det skulle dröja återigen innan alla fick tillgång till radion. Till en början fanns det enbart en radiokanal och ett begränsat antal program. Det innebar att det inte alltid sändes något till skillnad från idag. Men, utbudet växte successivt och fler och fler skaffade radio. Sveriges Radio hade i princip monopol på alla kanaler och program till 60-talet. Men, det var först under 90-talet som det fick börja sändas reklam i radio, vilket i sin tur ledde till att fler kanaler överlevde.

Radions död

Redan 1958 inför fotbolls VM förutspådde experterna att radion som massmedium skulle dö ut. Det berodde på att allt fler hade möjlighet att skaffa tv. Dock blev det inte som experterna förutspått. Och trots att radio kan verka förlegat startar fortfarande nya kanaler som medvetet väljer radion som medium för att uttrycka sig. På samma sätt har radion som medium överlevt i generationer på grund av den ständiga utvecklingen. Allt ifrån att börja tillåta reklam i radio till att börja sända radio via internet och genom fenomenet podcasts har radion övervintrat.

Trots att radion tycks vara odödlig förutspår forskarna med jämna mellanrum fortfarande att mediet ska dö ut. Men, hittills har de inte haft rätt. Du kan läsa mer fördjupad information om radio som massmedium och liknande på andra ställen här på sidan.

magnetism