Posted in Radioteater

Teknik och radioteater

Teknik och radioteater Posted on 5th juni 2019

Du kanske har hört talas om begreppet radioteater i något sammanhang tidigare? Om du har det kanske du har reflekterat över skillnaden mellan att se en teaterföreställning och att lyssna på radioteater? Oavsett om du har koll på begreppet eller inte kan du i den här texten läsa mer om hur du skapar en ljudbild och ett ljudlandskap och lite om vad radioteater är.

Teater i radioformat

Tidigare fanns radioteater nästan uteslutande på P1 och P4, men sedan skedde en historisk förändring. Här kan du läsa mer om den förändringen som SR gjorde för några år sedan. Och helt plötsligt fick radioteatern ta plats i alla SRs kanaler, olika mycket och med olika utbud förstås. Om du inte känner till begreppet radioteater sedan innan finns det andra texter på sidan som handlar mer specifikt om det begreppet.

Hur kan det skapas ljudbilder så att den som lyssnar förstår precis i vilken miljö historien utspelar sig? Till en början var tekniken inte lika bra som den är idag och det fanns en rad platsbegränsningar på grund av att tekniken var stor och otymplig. Idag finns det inte alls samma begränsningar och skådespelarna måste inte ens spela in i en studio. Idag räcker det med att använda sig av mindre inspelningsapparater och någon form av extern mikrofon så är det bara att spela in. Det har öppnat för många nya och kreativa sätt att spela in radioteater på. Exempelvis så har det blivit allt vanligare att scener spelas in på fysiska platser, lite som när filmer spelas in.

Det är bara fantasin som sätter gränserna.

magnetism