Posted in Radioteater

Reklam i radio

Reklam i radio Posted on 12th september 2019

Vem har inte kommit på sig själv med att nynna på reklamslingor från radion? Även om sociala medier har tagit över podiet när det gäller mediebrus är radion fortfarande en viktig kanal i svenskars vardag. Vi lyssnar helt enkelt ofta på radio och radioreklam är därför ett vasst marknadsföringsvapen för dig som driver företag. Om vi räknar podcasts till radiomediet är argumentet till att satsa på reklam i radio än starkare.

I den här artikeln kan du läsa mer om hur reklam i radio varit ett vinnande koncept under lång tid. Går du själv i tankar om att marknadsföra ditt företag i radio kan den här artikeln vara till din hjälp. Vi ger dig tips och råd innan du investerar i radioreklam.

Valuta för pengarna

Sociala mediers framfart kan lätt lura dig till att fokusera på den nya tekniken och helt glömma bort traditionella medier. Parallellt med att nya mediekanaler blommat ut har traditionella medier som radion också utvecklats. Dagens radio är långt ifrån den tidiga radiounderhållningen som presenterades på 1900-talet. Tekniken är numera riktigt tillspetsad och högst anpassad till den moderna medieunderhållningen. Statistik visar att närmare tre fjärdedelar av den svenska befolkningen lyssnar på radio varje dag. Det är statistik som tydligt bevisar att företag har mycket att vinna på att investera i radioreklam.

Att höras kommersiellt i radio kostar naturligtvis pengar, men med rätt budskap i rätt radiokanal får du mycket ut för pengarna. Du som är i uppstarten av ditt företagande har kanske inte några ekonomiska marginaler till att investera i reklam. Med rätt plan och prioritet kan dock även nystartade företag få kapital över till radioreklam. Ett tips är att använda fakturaköp för att frigöra kapital och likviditet. Då är du garanterad betalning av innestående fakturor direkt. Något som annars ofta bidrar till att kassaflödet går trögare och möjligheten att vara flexibel med investeringar blir försämras.

Planering och utförande

När du har kapitalet säkrat gäller det att ställa upp en budget som inkluderar reklamutgifter. Kom även ihåg att utformandet av radioreklamen måste följa särskilda regler och lagar. På Konsumentverkets hemsida hittar du mer information om regler gällande reklam i media.

På senare tid har originalmusik används i större utsträckning än klassiska “reklamjingels”. Det innebär att företag “lånar” musik från exempelvis en artist eller film. Orsaken till trenden går bland annat att finna i den minskade skivförsäljningen. Något som har inneburit att skivbolagen helt enkelt har tvingats till att hitta kanaler till att tjäna pengar. Värt att nämna är dock att det inte är någon självklarhet att musikvalet blir rätt bara för att du väljer originalmusik. Tvärtom gäller det att vara noga när du väljer reklammusik. Rätt musik till rätt budskap är A och O när det gäller hur reklamen uppfattas. Det gäller oavsett om du satsar på reklam i radio, TV eller på nätet.

magnetism