Posted in Radioteater

Om Radioteater

Om Radioteater Posted on 14th oktober 2019

Oavsett om du kan allt om radioteater eller inte har någon aning om begreppet radioteater kan du säkert hitta något intressant i den här texten. Det finns dessutom fler texter om både radio och radioteater på andra ställen på den här sidan.

Radioteaterns historia

Det som kännetecknar radioteater och som skiljer radioteater från andra liknande konstnärliga former är att radioteater enbart bygger på audiella uttryck. Några exempel på audiella uttryck är musik, dialog och ljudeffekter. Om en kombinerar de här formerna av uttryck kan en skapa omfattande ljudlandskap, ljudmiljöer och föreställningar.

I Sverige har radioteater producerats av Sveriges Radio sedan 1929, då under namnet Radioteatern och idag med namnet Sveriges Radio Drama. Egentligen började Sveriges Radio (Radiotjänst) med teatersändningar före 1929, men det var först 1929 som de började sändas mer regelbundet och under namnet Radioteatern.

Radioteatern som fenomen har utvecklats över tid. I början spelades radioteatern enbart in i studios av olika slag, men idag går det att spela in radioteater i befintliga miljöer som inte ligger i närheten av en studio. Ibland spelades befintliga föreställningar in från olika teatrar, det händer fortfarande idag, men mer som dokumentation. Dessutom går det att med hjälp av musik och ljudeffekter i olika kombinationer skapa en mer omfattande upplevelse än vad som kanske går att göra på en teater. Exempelvis är det lättare att snabbt byta mellan olika miljöer än vad det är på en fysisk teater. Det går också att involvera fler karaktärer, lösa tekniska aspekter lättare och liknande.

Modern radioteater

Det här är ett exempel på modern radioteater, som den låter idag. Det är ett exempel som utspelar sig på en pub, där inspelningarna har ägt rum i den befintliga miljön. Det blev vanligare och vanligare i takt med att radioteatern som fenomen och uttrycksform utvecklas. Idag finns det flera former av radioteater och till viss del är ljudboken en liknande form.

Radioteatern och ljudboken

Radioteatern som konstform och ljudboken har en del gemensamt. Det gemensamma nämnarna är att det finns en berättelse som förs fram med audiella medel. Sedan skiljer de sig ganska mycket åt. Ljudboken är en form av talbok och talboken i sin tur utvecklades för att alla skulle få tillgång till böcker. Vissa ljudböcker, främst ljudböcker för barn har ofta andra audiella element som gör att de har ännu fler gemensamma nämnare med radioteatern. Exempelvis kända barnböcker som Pippi och Folk och rövare i Kamomilla stad finns som mer eller mindre som radioteater under namnet ljudböcker. Samtidigt så är den klassiska ljudboken mer av karaktären att en uppläsare läser ur en bok, vilket inte är fallet med radioteatern.

Många av de största och kända skådespelarna i Sverige har varit eller är engagerade i olika radioteaterprojekt och de flesta produceras av Sveriges Radio.

magnetism