Snedtänkt

En av Sveriges Radios podcasts är Snedtänkt av och med Kalle Lind. I följande text får du veta mer om podcasten i sig och de som ligger bakom den. Om

Bilradion

En av de stora anledningarna till att radion som massmedium fick så stor spridning tros bero på bilarna och bilradion. Följande text handlar om att ly

magnetism