Radio on demand

Precis som alla andra massmedier har också radion behövt anpassa sig till dagens snabba tempo och breda valfrihet. Idag är vi vana vid att kunna se va

Radio för unga

Radion har fortsatt utvecklas som massmedium genom åren och utvecklingen har fortfarande inte avstannat. Men, många tycker fortfarande att radio verka

Radio som medium

Har du någonsin funderat över hur länge radion har använts som massmedium? Vem som uppfann radion som medium? Du kanske själv driver en podcast eller

Historien om radioteknik

I följande text får du veta mer om hur tekniken bakom massmediet radio uppfanns och hur det fungerar. Om du vill läsa mer om radio som massmedium kan

Bilradion

En av de stora anledningarna till att radion som massmedium fick så stor spridning tros bero på bilarna och bilradion. Följande text handlar om att ly