Posted in Historia och utveckling

Historien om radioteknik

Historien om radioteknik Posted on 10th juli 2019

I följande text får du veta mer om hur tekniken bakom massmediet radio uppfanns och hur det fungerar. Om du vill läsa mer om radio som massmedium kan du läsa om det på andra ställen här på sidan.

Radioteknik och hur allting började

Radio som teknik bygger på en trådlös överföring av elektromagnetiska vågor som skickas mellan en sändare och en mottagare. Frekvensen på vågorna är väldigt låga och därför går de inte att se med blotta ögat. Sändarna skickar signaler åt flera håll och de är ofta strategiskt utplacerade så att mottagare på olika platser ska kunna ta del av samma sändning. Dock händer det att mottagare hamnar i så kallad radioskugga trots att det finns många sändare med omfattande täckning. Att hamna i radioskugga innebär att mottagaren förlorar kontakt med sändaren av något skäl. Exempelvis om du kör bil och åker igenom en tunnel eller liknande.

När sändningar av radio sker till många mottagare kallas det för rundradio. Rundradio är således ett annat namn på massmediet radio. Radio som sänds mellan stationer som både är sändare och mottagare kallas för trafikradio eller radiokommunikation. Ett klassiskt exempel på när signaler sänds på det sättet är mellan olika transportmedel och deras stationer eller mellan ett fåtal människor.

Historikerna tvistar lite om vem som egentligen uppfann radion. De flesta menar att det var Nikola Tesla som uppfann radion, andra menar att det var hans assistent Guglielmo Marconi som faktiskt gjorde upptäckten. Oavsett vem av dem som egentligen uppfann radion har båda blivit erkända som dess uppfinnare. Tesla har av de flesta setts som den som uppfann tekniken och Marconi den som utvecklade den och började använda den.

Utveckling och nya användningsområden

Om du vill ha mer information om hur du hittar den bästa radiokanalen just för dig kan du kolla in Sveriges Radio, här finns ett stort utbud av radio på svenska. För som nämnt tidigare används radio som massmedium fortfarande i stor utsträckning. Samtidigt kommer det fler användningsområden för radio som kommunikationsmedel också i takt med att utvecklingen av farkoster och transportmedel ökar. Dessutom blir radiosändningarna bättre och bättre rent tekniskt, vilket också bådar gott för framtiden.

Att radio som massmedium också har utvecklats märks tydligt. Dels finns det allt fler radiostationer att lyssna på via internet och dels finns det podcasts av olika slag. Det är en naturlig del av att den tekniska utvecklingen kring radio blivit allt mer omfattande och bättre.

magnetism