Posted in Historia och utveckling

Bilradion

Bilradion Posted on 23rd februari 2019

En av de stora anledningarna till att radion som massmedium fick så stor spridning tros bero på bilarna och bilradion. Följande text handlar om att lyssna på radio, framför allt bilradio och program som blivit ikoniska genom bilradion.

Bilstereon och radio

Genom att bilarna slog igenom som transportmedel blev också industrin kring stereoapparater större och större. I början var stereon av en enkel modell som enbart fungerade som radiomottagare och således perfekt att lyssna på radio på ute på vägarna. Klassiska radioprogram så som Sveriges Bilradio var populära under 50-, 60- och 70-talet.

Idag kan det också vara bra att ha tillgång till en bilradio om strömmen och all uppkoppling skulle försvinna till exempel. Därför menar experterna också att det är bra om alla har tillgång till radio om övrig kommunikation skulle läggas ner.

Numera är det dock vanligare att en lyssnar på andra former av musik i bilen än på radio. De flesta väljer att lyssna via sina mobiltelefoner, men det är fortfarande hyfsat vanligt med CD-spelare i bilar, framför allt bilar av något äldre modell.

Sveriges Bilradio

Det klassiska radioprogrammet Sveriges Bilradio sändes mellan 1956-1973. Det producerades av Hasse Alfredsson och programledare var Carl-Gunnar Hammarlund. Programmet var mycket populärt och hade en stor lyssnarskara under åren som det sändes. Andra liknande program som kom senare blev inte alls lika populära. På 90-talet las den här typen av program ner helt. Istället började Sveriges Radio med en trafikbevakning som de sände med jämna mellanrum dygnet runt. Den typen av trafikbevakning och trafikrapporter sänds fortfarande idag.

Andra kanaler som har fått genomslag genom bilradion är framför allt lokala kanaler och nischade kanaler. Idag får de kanalerna också spridning med hjälp av internet.

magnetism