Radio i filmens värld

Eftersom filmens värld i mångt och mycket hämtar inspiration från den verkliga världen är det inte märkligt att även radion och olika sorters fiktiva radiostationer har förekommit på vita duken…

Framgångspodden

Den här texten kommer att behandla ämnet Framgångspodden. Om du vill läsa mer om podcasts eller radio i allmänhet finns det andra texter på den här si

Om Radioteater

Oavsett om du kan allt om radioteater eller inte har någon aning om begreppet radioteater kan du säkert hitta något intressant i den här texten. Det f

Radio för unga

Radion har fortsatt utvecklas som massmedium genom åren och utvecklingen har fortfarande inte avstannat. Men, många tycker fortfarande att radio verka

Reklam i radio

Vem har inte kommit på sig själv med att nynna på reklamslingor från radion? Även om sociala medier har tagit över podiet när det gäller mediebrus är radion fortfarande en…

Radio som medium

Har du någonsin funderat över hur länge radion har använts som massmedium? Vem som uppfann radion som medium? Du kanske själv driver en podcast eller

Historien om radioteknik

I följande text får du veta mer om hur tekniken bakom massmediet radio uppfanns och hur det fungerar. Om du vill läsa mer om radio som massmedium kan

Teknik och radioteater

Du kanske har hört talas om begreppet radioteater i något sammanhang tidigare? Om du har det kanske du har reflekterat över skillnaden mellan att se e