Radio i filmens värld

Eftersom filmens värld i mångt och mycket hämtar inspiration från den verkliga världen är det inte märkligt att även radion och olika sorters fiktiva radiostationer har förekommit på vita duken…