Radio för unga

Radion har fortsatt utvecklas som massmedium genom åren och utvecklingen har fortfarande inte avstannat. Men, många tycker fortfarande att radio verka

Reklam i radio

Vem har inte kommit på sig själv med att nynna på reklamslingor från radion? Även om sociala medier har tagit över podiet när det gäller mediebrus är radion fortfarande en…