Vad är en podcast?

Följande text kommer handla om vad en podcast är. Om du istället vill ha mer information om hur du exempelvis skapar en egen podcast, eller vill ha ti