Bilradion

En av de stora anledningarna till att radion som massmedium fick så stor spridning tros bero på bilarna och bilradion. Följande text handlar om att ly